Jestliže jste v roce 2022 nabyli, nebo naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc ( byt, dům, pozemek či nebytová jednotka ), je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023 a to do 31.ledna 2023. Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb.

Toto daňové přiznání se podává pouze jednou po nabytí / prodeji / změně nemovitost. Pokud nedojde k žádným změnám, není nutné v dalších letech daňové přiznání opakované podávat. Nejpozději v květnu každého roku dostanete od finanční správy automaticky složenku na platbu daně pro daný rok. 

Pokud by se stalo, že přiznání k dani z nemovitých věcí v řádném termínu na finanční úřad nepodáte, obdržíte od finančního úřadu výzvu s upozorněním na možnou sankci, pokud ve stanovené lhůtě tuto daň nezaplatíte.

Finanční úřad má informace o majitelích nemovitostí k dispozici, takže se nemůže stát, že byste nabytou nemovitost zatajili a daň z nemovitých věcí nezaplatili. Proto pozor ať neplatíte penále.

Daňové přiznání sice musíte na finanční úřad podat do konce ledna roku následujícího po nabytí nemovitosti, ale k zaplacení daně máte čas až do konce května téhož roku. Pokud by byla daň vyšší než 5.000,- Kč  pak se platí ve dvou stejně vysokých splátkách. První splátka během května, druhá pak v listopadu. 

Daňové přiznání se také podává v případě, kdy jste nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli. Pokud vám ještě nějaká nemovitá věc v příslušném kraji zbyla, měli byste podat tzv. dílčí daňové přiznání. Pokud jste všechny nemovité věci v daném kraji pozbyli, doručíte na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Jinak je tomu u družstevních bytů. Byty v družstevním vlastnictví nepatří kupujícímu, ale patří fakticky bytovému družstvu. Proto při nabytí takového bytu v roce 2022 nevzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. U družstevních bytů totiž dochází k převodu členských práv, nikoli vlastnictví, a v katastru nemovitostí je jako vlastník stále zapsané příslušné bytové družstvo.

 

fotky-na-web

V roce 2023 (nabytí nemovitosti v roce 2022) se přiznání podává do pondělí  31. ledna 2023 a to:  

 • pokud jste v roce 2022 získali nemovitost do svého vlastnictví. 
 • pokud nemovitost vlastníte už déle a v roce 2022 došlo ke změně okolností např. ke změně:
  • výměry ( i na základě revize v katastru nemovitostí ) 
  • druhu pozemku 
  • užívání stavby  
  • proběhla nástavba nebo přístavba  
  • nemovitost jste částečně zlikvidovali 
 • také pokud jste darovali nebo prodali část nemovitosti a stále vlastníte nějakou nemovitost ve stejném kraji, musíte podat daňové přiznání. 

Daňové přiznání se nepodává:

 • Pokud jste daňové přiznání k dani z nemovitosti podali už dříve a nedošlo ke změně okolností. 
 • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se nepodává také v případě, kdy jedinou změnou u nemovitosti je změna koeficientu, který stanovuje příslušná obec. Tuto změnu finanční úřad eviduje a automaticky zohlední při výpočtu daně. Následně pak pošle údaje k platbě daně z nemovitých věcí ve správné výši.

Změny ve vlastnictví nemovitosti v průběhu roku 2023 se zohlední až v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024.

Jak daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podat?

Formulář k této dani má bleděmodrou barvu, pokud byste jej chtěli vypisovat ručně. Odevzdat jej pak můžete osobně na podatelně příslušného územního pracoviště finančního úřadu, poslat poštou ( ideálně doporučeně nebo s dodejkou, ať máte doklad o odeslání ), nebo přes datovou schránku.

V neposlední řadě lze využít tzv. online finančního úřadu, prostřednictvím kterého lze přistupovat do Daňové informační schránky plus.

Do online finančního úřadu se lze přihlásit i přes tzv. Identitu občana. To lze provést pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID nebo třeba prostřednictvím bankovní identity.

Více informací najdete také na stránkách finanční správy.

A ještě jedna zajímavost nakonec. Daň z nemovitosti je příjmem obce, nikoli státu. Z výnosu této daně se opravují komunikace, udržují parky, apod.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti